จัดค่ายวัยมันส์เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย รุ่นที่ 2

    เมื่อวันที่  14 -16  ตุลาคม  2551  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดค่ายวัยมันส์เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย  รุ่นที่ 2  ณ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ศูนย์นครราชสีมา  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีโรงเรียนเครือข่ายในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจรรมดังกล่าว  เพื่อให้น้องๆ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังและส่งเสริมค่านิยม เรื่องบทบาทหน้าที่ต่อสังคมสาธารณะ  การมีส่วนร่วม การเคารพและให้เกียรติกัน รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล อันเป็นสาระสำคัญของสังคมประชาธิปไตย

    ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม

    อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 15

     

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

    118 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

    Email: cpcs@nida.ac.th

    http://www.cpcs.nida.ac.th

    Tel: 02-377-7206, 02-378-1284

    Fax: 02-374-7399

    Clips Video

    © 2018 ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. www.cpcs.nida.ac.th

    Please publish modules in offcanvas position.