News

ภูพาน จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมที่นี้ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานไม่แพ้ที่อื่น  ๆ  แต่น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมที่นี้ส่วนใหญ่เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและไม่ใช่น้อง ๆ กลุ่มแกนนำแต่เป็นน้อง ๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมจริง  พวกพี่ๆ ก็เลยจัดกิจกรรมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของน้องๆ  ทำให้น้องๆได้เล่นกันทั้งวัน  โดยแต่ละคนนั้นได้เล่นบทบาทสมมุติที่พวกพี่ๆมอบให้กันอย่างเต็มที่ดังจะเห็นได้จากในรูปภาพที่ปรากกฏ  จนทำให้พี่ๆ ทุกคนรู้สึกอึ้งในความสามารถของ
น้องๆกันเลยที่เดียวแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสนุกสนานที่พวกพี่ ๆมอบให้ก็ต้องจบลงด้วยระยะเวลา  แต่สิ่งที่ประทับใจพวกพี่ๆ  และอยากบอกน้องๆ  คือ  พวกพี่รักและเป็นห่วงน้องๆ เสมอ  หวังว่าคงมีโอกาสดีอย่างนี้ร่วมกับน้อง ๆอีกครั้ง

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399