News

เยี่ยมเยียนและลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อำเภอบ้านดุง 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2552

วันที่ 30  กรกฎาคม – 2  สิงหาคม 2552  ที่ผ่านมาเราได้ไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านดุงวิทยาและทำกิจกรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้พาน้องๆ นักศึกษาและนักเรียนลงพื้นที่พูดคุยกับผู้นำชุมชน ชาวชุมชนอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  ซึ่งได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและทัศนคติเกี่ยวกับประชาธิปไตยในมุมมองของแต่ละคน  ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวชุมชนเป็นอย่างดี

 

Tel: 02-727-3503-5, 02-377-5206
Fax: 02-374-7399