CPCS

.NIDA.AC.TH

Search
Tooltip
หลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง”
กทม. จับมือ นิด้า และองค์กรเพื่อความโปร่งใส ผลิตหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง”
สอนอนุบาล-ป.3 ปลูกฝังเด็กไทยต้านคอร์รัปชั่น ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ เมื่อเวลา ประมาณ 15.30 น. วันที่ 22  มิ.ย.
Tooltip
ร่วมฝันร่วมสร้างสังคมโปร่งใส
Synergy for Transparency  18 ธันวาคม 2552
Tooltip
ราตรีประชาธิปไตย
ภาพกิจกรรม เมื่อวันพุธที่  17  ธันวาคม  2551  ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย ได้จัดงานราตรีประชาธิปไตย  ซึ่งมีการแสดงละครและการวาดภาพเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลมีนักเรียนและนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  โดย ฯพณฯ อานันท์  ปันยารชุน  ประธานองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยเป็นประธานมอบรางวัล  ณ  ห้องบอลรูม  โรงแรมอโนมา  ราชประสงค์  กรุงเทพมหานคร
 • Random images
   
  Uploaded Sunday, 11 January 2009
  Uploaded Sunday, 11 January 2009
  Uploaded Tuesday, 13 August 2013
   
 • Latest images
   
  Uploaded Tuesday, 13 August 2013
  Uploaded Tuesday, 13 August 2013
  Uploaded Tuesday, 13 August 2013
   
You are here  : Home ภาพกิจกรรม